Custom Search
 

Tuk Tuk Ad. ( สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่อง )

    1. สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่องในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
    2. สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่องในต่างจังหวัด

สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่องในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

                  เป็นการโฆษณาด้านหลังของรถสามล้อเครื่อง( รถตุ๊ก ตุ๊ก )โดยใช้ป้ายโฆษณาขนาด 50 x 75 เซนติเมตรเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า/ บริการ ด้วยจำนวนรถที่กว่า 5,000 คัน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยวิ่งตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมความถี่ที่สูง ตอกย้ำกับการเห็นให้กับผู้บริโภค สามารถเลือกจุดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดี การใช้สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่องนอกจากใช้เป็นรูปแบบป้ายโฆษณาแล้ว ยังสามารถเพิ่มเติมในรูปแบบป้ายโฆษณาบนหลังคาด้านข้างรถ รวมถึงการ wrap รถสามล้อเครือง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัท ยังพัฒนาสื่อด้วยการใส่กรอบ( Flame ) ที่ป้ายโฆษณาด้วย เพื่อสร้างความสวยงาม ,ความคงทนให้กับป้ายโฆษณามากยิ่งขึ้น

สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่องในต่างจังหวัด

                  เป็นสื่อโฆษณาที่ติดป้ายกับรถสามล้อเครื่อง ที่วิ่งอยู่ในเขตชุมชนในจังหวัดนั้นๆ โดยมีคิวจอดในจุดสำคัญของจังหวัด อาทิ สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ , โรงเรียน , ตลาดสด , โรงพยาบาลจังหวัด , ศูนย์ราชการต่างๆ , ศูนย์การค้า เป็นต้น

ทำไมต้องใช้สื่อโฆษณารถสามล้อเครื่อง

    1. รถสามล้อเครื่องวิ่งทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้อัตราการมองเห็นป้ายโฆษณาดี
    2. ราคาสื่อโฆษณาไม่สูง เมื่อเทียบเท่ากับสื่อโฆษณาเคลื่อนที่อื่นๆ
    3. มีเส้นทางการวิ่งครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะวิ่งเข้าตามซอกซอยด้วย
    4. ด้วยเหตุการณ์จราจรที่ติดขัดในกรุงเทพ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสื่อเป็นระยะเวลานาน
    5. มีจุดรอรับผู้โดยสาร และวิ่งผ่านย่านสำคัญๆ เช่น สยาม มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ สีลม สุขุมวิท สาทร         อนุสาวรีย์ จตุจักร ห้วยขวาง พระราม 9 เป็นต้น

                  “ สื่อขยัน วิ่งทุกวัน ไม่มีวันหยุด ”

 

Full Screen Mode
 

 

     
จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design