Custom Search
 

สื่อโฆษณารถบัส ( Bus Transport Ad.)

                  สื่อโฆษณาทีมีรูปแบบการนำเสนอด้วยสติ๊กเกอร์อิงค์เจท ขนาด 1 x 2 เมตร เป็นสื่อที่สะดุดตาทั้งผู้ที่
ขับรถตามหลังรถบัส , การจอดรับผู้โดยสารในสถานี บขส.

ส้นทางการวิ่ง มี 3 รูปแบบ

    1. สื่อโฆษณารถบัสภายในตัวเมือง เช่น จ.เชียงใหม่ , จ.พิษณุโลก
    2. สื่อโฆษณารถบัสระหว่างอำเภอ / ระหว่างจังหวัด
    3. สื่อโฆษณารถบัส หมวด 2 ( รถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ)


จุดเด่นสื่อโฆษณารถบัส

    1. ป้ายโฆษณามีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม สร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น
    2. วิ่งบนถนนสายหลัก ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จากผู้ที่ขับรถ และนั่งรถตามรถบัส
    3. มีเส้นทางรถ และจำนวนรถมาก สามารถเลือกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้
    4. ใช้งบประมาณไม่สูง และครอบคลุมหลายพื้นที่

                  “ สื่อวิ่งใกล้ ไกล วิ่งไปทั่วไทย”

Full Screen Mode

 

 

     
จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design