Custom Search
 

สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ( Point Of Purchase : P.O.P.)

รูปแบบการนำเสนอ

    1. ป้ายโฆษณาป้ายแบนเนอร์หน้าร้าน ( Banner Community )
    2. ป้ายโฆษณาป้ายคัทเอ้าท์ ( Cutout Community )
    3. ป้ายโฆษณาป้ายผ้าใบหน้าร้าน ( Sunshade )
    4. ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้า ( Colum Ad. ) เช่น จ.ขอนแก่น , จ.อุดรธานี , จ.นครสวรรค์

ป้ายโฆษณาป้ายแบนเนอร์หน้าร้าน
ป้ายโฆษณาป้ายคัทเอ้าท์
ป้ายโฆษณาป้ายผ้าใบหน้าร้าน
ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้า

 

 

     
จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design